NE YAPIYORUZ?

Yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de PPP modeli ile yapılan ve/veya yapılacak projelerde faaliyet göstermeleri hususunda teşvik edilmeleri ve destek verilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi

PPP modelinin Türkiye’de bilinirliğini arttırmak ve projelerde görev alacak kişilerin yetiştirilmesi amacıyla kurs, konferans, seminer, sempozyum ve benzeri her türlü bilimsel ve tanıtıcı çalışma ve/veya etkinliğin düzenlenmesi

Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapılması

Uluslararası alanda benzeri faaliyette bulunan dernekler, vb. kurum ve/veya kuruluşlar ile işbirliği fırsatları araştırmak ve geliştirmek