HAKKIMIZDA

PPP Yatırım ve Yönetim Derneği, bir proje finansman yöntemi olan Kamu Özel İşbirliği modelinin (Public Private Partnership “PPP” model) ulusal ve uluslararası bilinirliği ve uygulamaları hususunda çalışmalar yapılması ve bu yöndeki çalışmalara maddi ve manevi desteğin sağlanması,  Türkiye’de PPP modeli uygulamasının yaygınlaşması için yurt içinde ve yurt dışında tanıtıcı ve teşvik edici çalışmalar yapılması, yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye’de PPP modeli ile yapılan ve/veya yapılacak projelerde faaliyet göstermeleri hususunda teşvik edilmeleri ve destek verilmesi amacıyla Aralık/2015’te merkezi İstanbul’da olmak üzere kurulmuştur.

Misyonumuz:

Derneğimizin misyonu, Türkiye için önem arz eden ulaşım, sağlık, eğitim, altyapı gibi büyük projelerde uygulanan PPP modelinin bilinirliğinin arttırılması ve projelerde görev alacak kişilerin yetişmelerine ve bilgi ve tecrübelerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz:

Derneğimizin vizyonu şeffaflık, eşitlik, bağımsızlık, güvenilirlik, bilimsellik ilkeleri çerçevesinde PPP modeli ile yapılan projelerin başarı ile tamamlanmasında katkı sağlamak ve PPP modeli alanında tanınmış bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.